• Mediju darījumi
  • Mediju budžeta plānošana un rekomendācijas
  • Mediju plānu sagatavošana (TV, internets, radio, vides reklāma, prese u.c.)
  • Reklāmu izvietošana
  • Kampaņu uzraudzība un kvalitātes kontrole
  • Pēckampaņas atskaites, novērtējums un rekomendācijas

Media House ir Google Premium partneris