Lai efektīvi sasniegtu sava biznesa mārketinga mērķus, ir nepieciešama kvalitatīva komunikācijas un mediju stratēģija. Mediju stratēģijas pamata uzdevums ir izstrādāt datos balstītu rīcības plānu, kas veiksmīgi sasniegtu mērķauditoriju, ietekmētu tās rīcību un tādā veidā veicinātu mārketinga mērķu izpildi. Piesakies uz konsultāciju un mūsu stratēģi palīdzēs!

  • Mārketinga mērķu un biznesa rezultātu analīze
  • Mārketinga komunikācijas stratēģija
  • Mediju stratēģija
  • Mērķauditorijas noteikšana un izvērtēšana
  • Mediju plānošanas optimizācija (ar Wavemaker Pathfinder, CrossMedia, AdvantEdge u.c. rīkiem)
  • Reklāmas aktivitāšu plāna izstrāde
  • Sponsorēšanas stratēģija