• Mārketinga mērķu un biznesa rezultātu analīze
  • Mārketinga komunikācijas stratēģija
  • Mediju stratēģija
  • Mērķauditorijas noteikšana un izvērtēšana
  • Mediju plānošanas optimizācija (ar Wavemaker Pathfinder, CrossMedia, AdvantEdge u.c. rīkiem)
  • Reklāmas aktivitāšu plāna izstrāde
  • Sponsorēšanas stratēģija